V-Strom-650

Suzuki V-Strom 650 parked on mountain road